Samen Leiden verbindt de stad op het gebied van inclusie en gelijkwaardigheid

Samen Leiden • 10m
Scroll

“Samen Leiden” verbindt organisaties en activiteiten op het gebied van inclusie en gelijkwaardigheid 

 

Onder het label Samen Leiden verenigen verschillende Leidse organisaties hun activiteiten voor een inclusiever en gelijkwaardiger Leiden. Zo worden de activiteiten die georganiseerd worden in de stad beter zichtbaar en herkenbaar.  

 

Het is de wens van de gemeente om samen met de partners te investeren in een inclusieve en gelijkwaardige stad. Waar iedereen zich thuis, geaccepteerd en veilig voelt. Want racisme, seksisme, lhbtiq+-discriminatie en andere vormen van discriminatie komen ook in Leiden voor. Uit onderzoek blijkt dat mensen van de LHBTIQ+ community zich in Leiden op straat niet altijd op hun gemak voelen, omdat ze bijvoorbeeld worden nageroepen. Mensen met een niet westerse afkomst ervaren discriminatie bij het zoeken van een baan of een stageplek. En mensen met een lichamelijke beperking hebben niet altijd toegang tot openbare gebouwen.  

Iedereen kan het label gebruiken in de communicatie over activiteiten en evenementen die draaien om het versterken van inclusie en gelijkwaardigheid. Zo verbinden verschillende organisaties hun activiteiten op het gebied van:  

  1. Tegengaan racisme en discriminatie. 
  2. Tegengaan discriminatie van LHBTIQ+. 
  3. Toegankelijkheidsbevordering (ook van niet zichtbare beperkingen). 
  4. Bevorderen van gendergelijkheid.  

 

De volgende organisaties doen al mee: COC Leiden, Incluzio, Sol, BuZz, Leids Steunpunt Migranten, Platform gehandicapten, DZB, Vrouwennetwerk, Leiden&Partners en Centrummanagement Leiden. Het label is te gebruiken door alle organisaties die inclusie en gelijkwaardigheid in Leiden vergroten. Het beeldmerk en de handleiding zijn te vinden op www.samenleiden.nl.  

Samen werken we aan een inclusievere en gelijkwaardigere stad.  

 

Wil je ervaren discriminatie (anoniem) melden? 
Dat kan via Discriminatie.nl

 

Doe mee
Wij streven naar een gemeente waarin iedereen zichzelf mag en kan zijn. Doe mee en zet je in voor een veilige en inclusieve stad waarin discriminatie en uitsluiting geen kans krijgt.
Doe mee
Ervaar jij zelf ook discriminatie of zie je het in je omgeving gebeuren? Melden helpt!
Discriminatie melden