Succesverhaal
4 min

World Kitchen: waar eten mensen en culturen verbindt

Het Leids Steunloket Migranten (LSM) is een multiculturele, humanitaire, sociale organisatie, die antwoord geeft op vragen op het gebied van de vreemdelingenwetgeving, materiële rechtspositie, humanitaire praktisch juridische sociale kwesties en maatschappelijke en medische ondersteuning.

De non-profit instelling in Leiden richt zich op nieuwkomers, vluchtelingen, reguliere migranten (gezinsvormers, arbeidsmigranten, gezinsmigranten of studie migranten) en ongedocumenteerde asielzoekers. Met haar doelstelling en activiteiten streeft LSM ernaar om het algemeen belang van onze samenleving te dienen. De stichting vervult deze rol op basis van een combinatie van juridische kennis, culturele bagage en beheersing van diverse talen van en door haar medewerkers.

Inloopspreekuur
Een goede taalbeheersing doorbreekt barrières. Voor veel migranten die in Nederland komen wonen is het een grote uitdaging om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. Zij worstelen met stapels brieven, lopen tegen administratieve muren aan en kampen met sociale eenzaamheid.

Om migranten hierbij te helpen organiseert het Leids Steunloket Migranten eens per twee weken een inloopspreekuur, waar op een laagdrempelige en gezellige manier informatie en advies wordt gegeven, veelal met behulp van tolken die zelf een migratieachtergrond hebben. Ook krijgt de organisatie door de openhartige en veilige aanpak inzicht in problemen binnenshuis en binnen bepaalde wijken en begeleidt en ondersteunt zij mensen naar een oplossing.

Door de ervaringskennis van de bestuurders en vrijwilligers weet LSM op begripvolle manier in te spelen op de grote en kleine noden en wordt aan laagdrempelige ontmoetingen een huiselijke invulling gegeven. 

World Kitchen
Zo blijkt de ‘World Kitchen’ een opkomend succes om mensen van verschillende afkomsten en met verschillende tradities, variërende problemen maar ook oplossingen met elkaar in contact te brengen. Het gezamenlijk nuttigen van internationale gerechten stimuleert het aanknopen van gesprekken waarin hun cliënten hun internationale perspectieven met elkaar kunnen delen.

Een mooi voorbeeld van deze multiculturele uitwisseling is het Paradijs in Matilo, een bijeenkomst in de Romeinse tuinen van het Archeologisch Park Matilo met eigen wijngaarden. Tijdens deze bijeenkomst werden de wijnbladeren uit de wijngaarden gebruikt om Dolma’s van te maken, een gerecht dat al eeuwenlang culturen met elkaar verbindt. Met begeleidende Griekse muziek wisten mensen uit alle uithoeken van de wereld elkaar te vinden en voor elkaars inbreng open te staan. “Gevulde aardappel en aubergine zijn eigenlijk varianten van de dolma”, vertelde Rayan Younis (oprichter LSM) de leden van de wijnvereniging.

Een mooie manier om de tradities van de vele migranten in Leiden te laten samenkomen, getuige ook de brede opkomst en blije gezichten.

Ook aansluiten bij de initiatieven van het Leids Steunloket Migranten? Het Inloopspreekuur vindt plaats op iedere maandag en donderdag. Elke tweede en laatste dinsdag en vrijdag van de maand heeft World Kitchen plaats in de speeltuin Westerkwartier in het Bos- en Gasthuiskwartier (Ten katestraat 10 A 2321 AW Leiden). Meer info vind je hier.

Praat mee op social media met #leideninclusief

Onze partners maken ons werk mogelijk