Succesverhaal
2 min

Hulp voor studenten met autisme

Een van de gewaardeerde instanties die Leiden inclusiever maakt is Villa Abel. Villa Abel is een voorziening voor studenten met een vorm van autisme in het hbo- en wo-onderwijs. De studenten krijgen bij Villa Abel begeleiding om hun zelfstandigheid te vergroten en voorwaarden te creëren om volwaardig mee te draaien in de maatschappij.

Dit wordt gedaan middels levensbrede begeleiding op maat. Denk hierbij aan studiebegeleiding, ondersteuning bij zelfstandig wonen en het vergroten van het sociale netwerk. Omdat Villa Abel begeleiding op maat aanbiedt, kunnen de coaches en begeleiders optimaal aansluiten bij de student. Dat heeft al vele mooie resultaten opgeleverd voor een groot aantal studenten, zoals studente Lena.

Lena’s scriptie
Lena liep vast bij het schrijven van haar Bachelor scriptie. Haar opleiding had tot nu toe voldoende structuur en houvast geboden, maar voor een scriptie moest Lena zelf met een structuur komen. Dat was een uitdaging, want waar begin je? Hoe schrijf je zo’n scriptie? En wat wordt er precies van je verwacht?

Villa Abel biedt hulp
Gelukkig bood haar coach van Villa Abel haar de juiste hulp en begeleiding. Lena heeft samen met haar coach eerst de hoofdlijnen op papier gezet, zodat ze een houvast kreeg in hoe de structuur van haar scriptie eruit zou komen te zien. Het werd steeds duidelijker wat er van haar werd verwacht en het schrijven van haar scriptie ging steeds sneller. Het resultaat? Lena heeft een dikke voldoende teruggekregen is geslaagd voor haar Bachelor studie. Volgend jaar gaat ze een masteropleiding doen en daar kijkt ze naar uit. Het succes van haar Bachelor studie heeft haar namelijk veel vertrouwen gegeven voor de toekomst.

Ben jij benieuwd naar wat Villa Abel nog meer doet, of denk je zelf baat te hebben bij de hulp die Villa Abel kan bieden? Neem dan snel een kijkje op https://villaabel.nl/.

Praat mee op social media met #leideninclusief

Onze partners maken ons werk mogelijk