Inspirerende verhalen en initiatieven over participatie, integratie en non-discriminatie in Leiden

Wij bouwen samen aan een sociaal verbonden Leiden!

De gemeente, individuele burgers, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en anderen dragen het sociale klimaat van de stad. Zij vullen elkaar aan, maken gebruik van elkaars expertise en werken constructief samen als dat nodig is om hun gezamenlijke maatschappelijke doelen te realiseren.

Wij vertrouwen in de kracht van Leiden

In Leiden streven we ernaar dat inwoners zich betrokken voelen bij elkaar, hun buurt en de gemeente.

Een sterke sociale cohesie vergroot de zelfredzaamheid van inwoners. Het platform LeidenInclusief.nl zet daarom in op sociale cohesie. Het bundelen van krachten in de maatschappij vergroot de gezamenlijke draagkracht. Samen staan we immers sterker. Lokale burgerinitiatieven worden middels het platform LeidenInclusief.nl ondersteund en gefaciliteerd, zodat deze initiatieven vanuit de gemeente de kans krijgen optimaal te floreren.

Daarbij is er ruimte voor verschillen. Hoewel Nederland bekend staat als een tolerant land, blijft de acceptatie van bepaalde groepen mensen achter. Leiden streeft ernaar om voor al haar inwoners een solidaire en inclusieve gemeente te zijn. Dit betekent dat iedere inwoner van Leiden maximaal moet kunnen participeren, ongeacht geslacht, leeftijd, geaardheid, geestelijke en/of fysieke belemmering, religie of afkomst.

De gemeente en andere maatschappelijke organisaties dragen ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij aan het sociale klimaat van de stad. Zij vullen elkaar aan, maken gebruik van elkaars expertise en werken constructief samen als dat nodig is om hun gezamenlijke maatschappelijke doelen te realiseren.

 

Praat mee op social media met #leideninclusief

Lokale partners

Stichting iDb bouwt samen met lokale partners in Leiden aan een veilige en inclusieve stad waar aandacht is voor verschillen en discriminatie op welke grond dan ook niet wordt geaccepteerd.

Over Stichting Jeugd en Samenleving Rijnland (JES)

Stichting Jeugd en Samenleving Rijnland (JES) werkt vanuit de overtuiging dat kinderen en jongeren gelijke rechten hebben op kansen, in het onderwijs en in de samenleving. JES streeft ernaar deze kansen te vergroten door ondersteunende, aanvullende en verrijkende programma's voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar én hun ouders aan te bieden. Bekijk onze website.

Over Turkse moskee Mimar Sinan

In 1976 is de Turkse moskee Mimar Sinan officieel opgericht in Leiderdorp. In 1984 zijn ze verhuisd naar Leiden. De moskee houdt zich naast religieuze activiteiten ook bezig met sociaal, maatschappelijke vraagstukken.

 

Over Sociaal wijkteam Leiden

Het Sociaal wijkteam Leiden is er voor iedereen met vragen of zorgen. U kunt bij ons terecht met vragen of problemen over uw relatie en gezin, over wonen, werken en geldzaken of verlies en rouw. Ook kunnen wij helpen bij ruzie en geweld, met psychische gezondheid of met zelfstandig leven.

Over Het Leids Steunloket Migranten (LSM)

Het Leids Steunloket Migranten is een multiculturele, humanitaire en sociale organisatie die antwoord geeft op vragen die leven bij migranten op het gebied van verschillende thema’s. Dit kan gaan om vreemdelingenwetgeving, materiële rechtspositie, humanitaire, juridische en sociale kwesties, maar ook ondersteuning bij maatschappelijke en medische problematiek. De stichting richt zich op alle soorten migranten en statushouders. 

Over Leyden Academy on Vitality and Ageing

Leyden Academy on Vitality and Ageing is een kennisinstituut met als missie het verbeteren van de kwaliteit van leven van oudere mensen. Het instituut verricht wetenschappelijk onderzoek naar uiteenlopende onderwerpen gericht op vitaliteit, verbondenheid en veroudering. Hierin werken we nauw samen met diverse doelgroepen, leeftijden en achtergronden. Ook zijn zij betrokken bij praktijkprojecten en worden instrumenten en onderwijsprogramma’s ontwikkeld voor uiteenlopende doelgroepen.

Over Stichting Guney

Stichting Guney is officieel opgericht in het jaar 2009, met als doel zich in te zetten voor belangrijke sociaal-maatschappelijke projecten, waarin ontwikkeling en educatie van de mens centraal staan. De stichting is vernoemd naar de heer Hasan Guney. Heer Guney is in het jaar 2014 benoemd tot lid van de Orde van Oranje Nassau vanwege al zijn inzet voor de samenleving. Naast zijn non-profit werkzaamheden voor diverse instellingen, zette de heer H. Guney zich in voor studenten uit het buitenland.

 

Over Incluzio Leiden

Incluzio Leiden bouwt mee aan een samenleving waarin iedereen meetelt en van betekenis is. Samen met inwoners en partners maken we van elke buurt een betere buurt. Wij geloven in de kracht van inwoners. Dat is waar wij voor staan!

Over Radius

Radius levert een bijdrage aan het levensplezier ook wanneer dat (even) niet vanzelf gaat.

Het levensplezier dat een ieder ervaart is doorslaggevend voor het welbevinden. De leeftijd kan een rol gaan spelen of de persoonlijke situatie leidt sowieso tot uitdagingen. Radius zoekt, samen met jou, mogelijkheden om het levensplezier te behouden of te vergroten.

Over BuZz

Bij BuZz ontdek je wat je talenten zijn en leer je hoe je die kunt gebruiken, zoals het leren van: de Nederlandse taal, omgaan met de computer en mobiele telefoon,  hoe je gezond blijft, omgaat met geld, leer contact te leggen met nieuwe mensen, zelf je administratie doen en of hoe je een vrijwilligersplek of baan vindt.

Onze partners maken ons werk mogelijk